ISO 14001

ISO 14001 sistem menadžmenta životnom sredinom namjenjen je organizacijama koje brinu o svom uticaju na zaštitu i očuvanje životne sredine. Pogodan je za sve tipove organizacija bez obzira na veličinu i djelatnost. Ispunjenjem zahtjeva koje ovaj standard propisuje šalje se poruka zainteresovanim stranama da sve svi značajni uticaji koje organizacija ima na životnu sredinu mjere i o njima vodi evidencija.
ISO 14001 je sertifkacionog karaktera i spada u seriju standarda ISO 14000 koga čine:

  • ISO 14001 Sistem menadžmenta životnom sredinom - Zahtjevi
  • ISO 14004 Sistem menadžmenta životnom sredinom - Uputsvo za primjenu

 

Poslednja verzija ISO 14001 je usvojena 2015 godine.       

Zahtjevi ovog standarda kompatibilni su sa zahtjevima ISO 9001 što znači da se sistem menadžmenta životnom sredinom može lako integrisati na već postojeći ISO menadžment sistem. Zahtjevi se odnose isključivo na one aspekte koje organizacija može da kontroliše i na koje može da utiče, a imaju uzajaman odnos sa životnom sredinom. Standard ne definiše nivo uticaja koji organizacija treba da dostigne u vezi sa životnom sredinom, već se poziva na zahtjeve zakona, uz obavezu stalnog poboljšanja. Svaka organizacija dužna je da identifikuje zakonsku regulativu iz oblasti životne sredine koja se na nju odnosi i poštuje sva pravila i propise.
Neke od prednosti koje donosi ISO 14001 su:
- Potpuna usaglašenost sa zakonskom regulativom
- Veca motivacija i angažovanje zaposlenih
- Bolja reputacija organizacije
- Pomaže u mjerenju i kontroli uticaja organizacije na životnu sredinu
- Jača povjerenja potrošača
- Dobro marketing sredstvo
- Preventivnog je karaktera