O standardima

Standard je dokument, utvrđen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, kojim se utvrđuju, za opštu i višekratnu upotrebu, pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate, radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u datom kontekstu. Ovim se osigurava da materijali, proizvodi, procesi i usluge odgovaraju svojoj svrsi. Standardi su zasnovani na provjerenim rezultatima nauke, tehnologije (tehnike) i iskustva radi postizanja optimalne koristi za društvo. Standardi u značajnoj mjeri imaju pozitivan uticaj na većinu aspekata života, jer obezbjeđuju očekivana, potrebna svojstva proizvoda i karakteristike usluga kao što su: kvalitet, pozitivno djelovanje na zaštitu životne sredine, bezbjednost, pouzdanost i efikasnost.
Standarde propisuju organizacije za standardizaciju među kojima je najpoznatija ISO – međunarodna organizacija za standardizaciju. Sa sjedištem u Ženevi i sa preko 160 zemalja članica (među kojima je i Crna Gora) ISO organizacija je najmoćnija međunarodna institucija za standarde.
Neki od najzastupljenijih standarda koji se danas primjenjuju su:


ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom
ISO 14001 – Sistem menadžmenta životnom sredinom
OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta bezbjednošću i zaštitom zdravljem na radu
HACCP sistem
ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane (utemeljen na HACCP principima)
ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija

Usaglašenost sa međunarodnim standardima pomaže uvjeriti potrošača da su proizvodi/usluge bezbjedni, pouzdani i dobri za okolinu. Prednosti koje donose standardi su mnogobrojne:
- Poboljšanje kvaliteta procesa proizvodnje/pružanja usluge
- Smanjenje troškova unapređenjem procesa
- Izlaz na nova tržišta
- Povećanje tržišne konkurentnosti preduzeća
- Jačanje povjerenja potrošača
- Povećanje efikasnosti
- Jačanje makreting pozicije
- Potpuna usaglašenost sa zakonskom regulativom