ISO 22000

Ukoliko želite da uvjerite potrošača kako brinete o kvalitetu i bezbjednosti hrane onda je ISO 22000 pravi standard za vas. Standard je dizajniran tako da odgovara svakom tipu organizacije koja se bavi prehrambenim djelatnostima, što predstavlja prednost u odnosu na HACCP sistem. ISO 22000 omogućava kompaniji da implementira sistem upravljanja bezbjednošću hrane i rizicima koji se javljaju na ovom polju.
Osnova ovog standarda su HACCP principi i zahtjevi ISO 9001 menadžmenta kvalitetom. Ovo znači da organizacije koje već posjeduju ova dva standarda mogu bez problema ispuniti zahtjeve ISO 22000. Standard je identičan u opštim djelovima ISO 9001 dok se dio vezan za proizvodnju/pružanje usluge vezuje za HACCP principe.
Implementacija ISO 22000 omogućiće vašoj kompaniji stvori efikasan sistem kontrole i upravljanja rizicima po bezbjednost hrane što će poboljšati kvalitet proizvoda i usluga, a samim tim i lojalnost i sigurnost kod potrošača. Takođe, implementacijom ovog standarda poslaćete pozitivnu sliku poslovnim partnerima i zainteresovanim stranama da su vam zdravlje i bezbjednost kupaca na prvom mjestu. ISO 22000 može pomoći u osvajanju novih tržišta i jačanju marketinške kampanje.

Karakteristika ovog standarda kao i većine iz ISO grupe je da djeluje preventivno i nastoji uočiti sve kritične tačke i spriječiti nastanak problema, a samim tim i smanjiti troškove koje bi oni prouzrokovali.