OHSAS 18001

OHSAS 18001 Sistem menadžmenta bezbedjnošću i zdravljem na radu dizajniran je tako da pomogne organizacijama da kontrolišu i otklone rizike vezane za bezbjednost i zdravlje radnika na radnom mjestu. Nastao je kao potreba da se smanji sve veći broj povreda i tragičnih slučajeva izazvanih neadekvatnim mjerama zaštite zaposlenih. OHSAS 18001 donosi set mjera i zahtjeva kojih organizacija mora da se pridržava kako bi radnicima osigurala adekvatnu zaštitu na radnom mjestu.

Ovaj standard ne pripada ISO gurpi standarda. Donešen je od strane OHSAS Projektne grupe, a zanimljivo je to da je u potpunosti kompatibilan sa ISO 9001 sistemom menadžmenta kvalitetom i ISO 14001 sistemom menadžmenta životnom sredinom. To znači da se zahtjevi ovih standarda mogu implementirati kao jedinstven integrisani sistem menadžmenta. OHSAS 18001 je dio serije standarda koju čine:

  • OHSAS 18001 Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu – Zahtjevi – standard koji definiše zahtjeve i sertifikacionog je karaktera i
  • OHSAS 18002 Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu - Uputsvo za primjenu OHSAS 18001 – daje osnovne smjernice za uspostavljanje OHSAS 18001, pojašnjenje pojmova i zahtjeva, u cilju lakšeg razumjevanja i implementacije standarda.

 

Poslednja verzija OHSAS 18001 je usvojena 2007. godine.

Standard je primjenjiv u svim organizacijama bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti. Osnovni cilj standarda je da se otklone, ili svedu na minimum, rizici po bezbjednost i zdravlje kojima su izloženi zaposleni i zainteresovane strane. Standard zahtjeva potpunu usaglašenost sa zakonskom regulativom i konstantan rad na daljem unapređenju uspostavljenog sistema. Neke od prednosti koje sa sobom nosi implementacija OHSAS 18001 sistema menadžmenta su:

- Identifikacija rizika, kontrola i upravljanje rizicima
- Smanjenje povreda na radu
- Poboljšanje radnih uslova
- Veća motivacija zaposlenih
- Potpuna usaglašenost sa važećim zakonima
- Demonstracija zaposlenima i ostalim zainteresovanim stranama
da se vode računa o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu
- Bolja reputacija organizacije
- Uključivanje zaposlenih u OHSAS pitanja
- Smanjenje troškova povreda na radnom mjestu preventivnim djelovanjem